1953 Chevrolet Series V/W/X/Y/Z

 
1953 Chevrolet 6700 Superior School Bus (Y-6702)
 
 

1954 Chevrolet Series V/W/X/Y/Z

1954 Chevrolet 6400 Firetruck by Seagrave (W-6403)
 
 
 

1955 Chevrolet Series V/W/X/Y/Z

WheelsAge.org '2005–至今