Daihatsu YRV '2000–05

Daihatsu YRV '2000–05
Daihatsu YRV '2000–05
Daihatsu YRV '2000–05
中控台 Daihatsu YRV '2000–05

Daihatsu YRV UK-spec '2001–04

Daihatsu YRV UK-spec '2001–04
Daihatsu YRV UK-spec '2001–04
Daihatsu YRV UK-spec '2001–04
内饰 Daihatsu YRV UK-spec '2001–04

Daihatsu YRV "4trak" '2001–04

Daihatsu YRV "4trak" '2001–04
 
 
 

Daihatsu YRV Turbo '2001–05

Daihatsu YRV Turbo '2001–05
Daihatsu YRV Turbo '2001–05
Daihatsu YRV Turbo '2001–05
 

Daihatsu YRV Turbo UK-spec '2003–04

Daihatsu YRV Turbo UK-spec '2003–04
Daihatsu YRV Turbo UK-spec '2003–04
Daihatsu YRV Turbo UK-spec '2003–04
中控台 Daihatsu YRV Turbo UK-spec '2003–04

WheelsAge.org '2005–至今