Toyota Vista (V10) '1982–86

Toyota Vista Hatchback (V10) '1984–86
Toyota Vista (V10) '1982–84
Toyota Vista (V10) '1982–84
中控台 Toyota Vista Hatchback (V10) '1982–84

Toyota Vista (V20) '1986–90

Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90
Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90
Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90
中控台 Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90

Toyota Vista (V30) '1990–94

Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94
Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94
Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94
Toyota Vista (V30) '1992–94
中控台 Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94

Toyota Vista (V40) '1994–98

Toyota Vista Hardtop (V40) '1994–96
Toyota Vista Hardtop (V40) '1994–96
Toyota Vista (V40) '1994–96
Toyota Vista (V40) '1994–96

Toyota Vista (V50) '1998–2003

Toyota Vista (V50) '2000–03
Toyota Vista (V50) '2000–03
Toyota Vista Ardeo (V50) '2000–03
中控台 Toyota Vista (V50) '2000–03

WheelsAge.org '2005–至今